Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij ernaar streven om de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot deze website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook.

 

De voor-en na beelden die gebruikt worden op de website zijn realistische en effectieve resultaten bij behandelde patiënten. Toch zijn deze bereikte resultaten geen garantie en moet elke patiënt een individuele evaluatie opmaken met zijn behandelende arts, die als enige een correcte inschatting kan geven van te verwachten resultaten in functie van de individuele situatie van de patient.

 

Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder de bevoegdheid van Lasermedico vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites en het het opnemen van deze links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van alle standpunten die daarin naar voren worden gebracht.

 

Alles wordt in het werk gesteld om de website goed te laten functioneren. Lasermedico neemt echter geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website door technische problemen.